Keytalents en Hooggevoelig-heel-gewoon werken al tijden heel prettig samen.

Uit de nieuwsbrief van Hooggevoelig Heel Gewoon:

“PILOT WERKFITTRAJECT EN KERNTALENTENANALYSE

Ruim een jaar geleden zijn Nienke Valbracht (Werkfitcoach voor Hooggevoelig heel gewoon en ergotherapeut bij chronische pijn en hooggevoeligheid) en Dorien Spanjaard (KernTalentenanalist) gestart met een ‘pilot-project’ aangaande het inzetten van de KernTalentenanalyse tijdens een Werkfittraject. Samen delen zij een kantoorruimte in het bourgondische Breda.

Een KernTalentenanalyse is een wetenschappelijke persoonlijkheidsanalyse die erop gericht is uit te vinden wat iemands talenten zijn. Hoe iemand als kind speelde en hoe léuk diegene dat toen vond, zegt veel over wie iemand werkelijk is, zónder deze persoon in een hokje te plaatsen. Een kind wordt niet creatief doordat het met bepaald speelgoed speelt, maar het speelt met dat bepaalde speelgoed juist omdát het creatief is.

Je leert over je persoonlijkheid, mogelijkheden en passies. Met die kennis neem je levensbeslissingen die écht bij je passen:
– de juiste studie,
– loopbaan,
– optimale plek in een organisatie,
– hobby’s of de partner die het beste bij je past.

De KernTalentenanalyse laat de aard (blauwdruk) van iemand zien, het potentieel van die persoon en uiteindelijk gaat het om zijn of haar intrinsieke motivatie hier iets mee te gaan doen. Dorien gaf hun dit inzicht tijdens de analyse. Het verslag dat van deze analyse gemaakt werd (en wat levenslang bruikbaar is) gebruikte Nienke bij het verder coachen. Zij kon met de kennis van de sterke en kleine KernTalenten van de cliënt hier verder met hen vorm aan geven op weg naar een passende baan.

Op al de drie reïntegratie-activiteiten is de uitkomst van de analyse zeer goed toepasbaar. Vaak vielen de puzzelstukjes in elkaar en kon men het antwoord vinden op waarom eerdere werksituaties niet passend waren gebleken. Daarnaast zorgde het verslag ervoor dat mensen met vertrouwen en kracht in hun eigen kunnen, konden gaan zoeken naar een passende vacature. De energie gevers en vreters waren heel helder. Keuzes konden zonder twijfel gemaakt worden. Je gaat immers niet solliciteren op een vacature waar je voornamelijk je kleinere talenten in moet gaan zetten. Wat een eye-opener was dat.

Onze conclusie is dat door deze fijne samenwerking er op een mooie en pakkende manier maatwerk geleverd wordt aan de cliënt.”

Meer weten? Bel of mail! 

En wil je de hele nieuwsbrief lezen? Dat kan hier: Nieuwsbrief Hooggevoelig Heel Gewoon